Marat_koduleht_tarbijam2ng_1900x700px

Kampaania Tingimused:

Kampaania “Tee vähemalt 50 € ost ja võida iPhone 14”

1. Kampaania “Tee vähemalt 50 € ost ja võida iPhone 14” on alates 19.06 kuni 19.07.2023 toimuv tarbijamäng (edaspidi kampaania), mida korraldab Marat OÜ, registrikood 12657952 (asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 63, 10115 ); edaspidi korraldaja).

2. Kampaania auhinnaks on Apple iPhone 14, 128 GB, sinine (väärtusega 869,99 €) mis loositakse välja 20.07.2023 (kampaaniavisuaalide pilt on illustratiivne).

3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

4. Kampaanias osalemiseks tuleb teha Ülemiste keskuse Marati kaupluses vähemalt 50 € ost, kirjutada ostutšekile oma nimi, telefoninumber ja e-post ning panna see spetsiaalsesse loosikasti.

5. Auhinna loosimises osalevad kõik ostutšeki korrektselt registreerunud inimesed. Võitjat informeeritakse SMSi, e-posti või telefoni teel.

6. Auhinna võitja nimi avaldatakse Marati sotsiaalmeedias (Facebook ja/või Instagram) loosimisele järgneval kolmandal tööpäeval. Võitjaga võetakse korraldaja esindaja poolt ühendust auhinna kättetoimetamisviisi täpsustamiseks. Auhind toimetatakse võitjale pärast andmete täpsustamist, kuid mitte hiljem kui 20.08.2023.

7. Juhul, kui auhinna võitja ei vasta korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele või juhul, kui auhinna võitja ei ole hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema kui auhinna võitja nime avalikustamist esitatud kontaktandmetel kättesaadav andmete täpsustamiseks, on korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata.

8. Kampaania auhinna saaja annab loa korraldajale kasutada tema nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

9. Kampaanias võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, v.a juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

10. Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud ning auhinnaks oleva Apple iPhone 14 seotud kulud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras ja tähtaegadel.

11. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada kontakttelefoni numbril, mis on korraldajale edastatud, käekiri on loetamatu jne), mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

12. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

13. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

14. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldaja asukohta: Marat OÜ, registrikood 12657952 (asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 63, 10115 ). Kampaania lisainfo e-mailil: info@marat.ee. Laekunud pretensioonidele vastatakse 3 tööpäeva jooksul.

Isikuandmete töötlemise kord:

– Marat OÜ töötleb kampaania käigus osaleja poolt esitatud isikuandmeid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele kampaania läbiviimise eesmärgil.

– Kampaanias osaleja annab Marat OÜ-le nõusoleku töödelda esitatud andmeid järgnevatel eesmärkidel:

* kampaania tulemuste kohta kokkuvõtete tegemiseks;

* võitja välja loosimiseks ja tema teavitamiseks;

* võitja nime avaldamiseks Marati sotsiaalmeedia kanalistes (Facebook ja/või Instagram).

– Kampaanias osalejatel on õigus saada lisainfot Marat OÜ poolt isikuandmete töötlemise kohta. Selleks tuleb saata e-kiri aadressile: info@marat.ee Isikuandmete vastutav töötleja on Marat OÜ, registrikood 12657952 (asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 63, 10115 ).