1. ÜLDINE
  1.1. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad OÜ Marat, registrikood 12657952, Laki 6, 10621, Tallinn (Ettevõtja) ja ostu sooritanud isiku (Kliendi) vahel tekkivaid õigussuhteid toodete ostmisel-müümisel www.marat.ee müügikeskkonnas (e-poes).
  1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete turustamisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigi seadused.
  1.3. Ettevõtja võib muuta e-poe kasutustingimusi ja toodete ning teenuste hindasid. Muudatustest teavitatakse e-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.
  1.4. Toodete valik, hinnad ning allahindlused võivad erineda Ettevõtja jaekaupluste kaubavalikust, hindadest ning allahindlusest.
 2. HIND
  2.1. Toodete hinnad on toodud toodetelehel ning sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu 20%.
  2.2. Toodete hinnale lisandub tellimuse vormistamise käigus Kliendi poolt valitud tarneviisile vastav kohaletoimetamise tasu. Tarneviis valitakse ning kohaletoimetamistasu arvutatakse ostukorvis.
  2.3. Sooduskoodi olemasolul arvutatakse toote allahindlus peale sooduskoodi sisestamist ostukorvis.
  2.4. Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.
 3. TELLIMUSE VORMISTAMINE
  3.1. Klient lisab toote ostukorvi pärast toote ning vajadusel suuruse valimist tootelehel, kasutades selleks nuppu „Lisa korvi“ .
  3.2. Ostukorvis on võimalik koguseid muuta ning tooteid ostukorvist eemaldada kuni toote eest tasumiseni.
  3.3. Tellimuse vormistamiseks tuleb ostukorvis sisestada vajalikud andmed, valida makseviis ning vajutada nuppu „Mine maksma“.
  3.4. Tellimus loetakse lõplikult vormistatuks pärast makse laekumist.
  3.5. Teatise tellimuse kinnituse kohta saadab Ettevõtja Kliendi e-posti aadressile.
  3.6. Kliendi tellitud Toote puudumisel tühistab Ettevõtja tellimuse. Tellimust võib tühistada nii osaliselt kui täielikult. Tühistatud tellimusest informeeritakse koheselt Klienti. Osalise tühistamise korral võib Ettevõtja küsida Kliendi soove ülejäänud tellimusega ümberkäimiseks – kas see lähetada või samuti tühistada.
 4. TASUMINE
  4.1. Veebikeskkonnas (e-poes) sooritatud ostude eest tasub Klient 100% ettemaksuna või järelmaksuga läbi vastavat teenust pakkuva partneri (Modena, Esto, Zabra).
  4.2. Tellimuste eest saab tasuda krediitkaardiga (Visa, MasterCard), Eesti pangalinkidega (Swedbank, SEB, Luminor, Citadele, Coop pank, LHV Pank) ning järelmaksuga (Modena, Esto, Zabra).
  4.3. Tasumine toimub väljaspool e-poodi turvalises keskkonnas. Ettevõtjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.
  4.4. Peale tellimuse esitamist ja kauba eest tasumist saadetakse Kliendile e-posti teel tellimuse kinnitus.
  5.1. E-pood tarnib tooteid kassas loetletud riikidesse.
  5.2. Tooted tarnitakse kliendile Omniva, Itella Smart Posti ning DPD poolt pakutava teenusena.
  5.4. Ettevõtja täidab tellimused, st annab postiasutusele lähetamiseks üle tellimuse hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist. Toote kohalejõudmine Kliendini sõltub postiteenistustest. Orienteeruvad kohalejõudmise aeg Eestis on 1-3 tööpäeva.
 5. TAGANEMISÕIGUS, TOODETE TAGASTAMINE JA VAHETAMINE
  5.1. Kliendil on õigus põhjust avaldamata tehingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul esitades Ettevõtjale kirjaliku (postiga või digiallkirjaga) või kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) või täites e-poe veebilehel allalaetava taganemisavalduse vormi.
  5.2. Klient on kohustatud tagastama toote 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Taganemistähtaega arvestatakse päevast, mil Klient või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud toote enda valdusesse. Juhul, kui tellimus koosneb rohkem kui ühest saadetisest, arvestatakse taganemistähtaega viimase paki Kliendini saabumise päevast.
  5.3. Kliendid saavad Itella SmartPOSTi, Omniva või DPD pakiautomaati tellitud paki tagastada 14 päeva jooksul, kasutades algses SMS-is sisalduvat uksekoodi või tagastuskoodi. Kui pakiautomaat väljastab tagastamisel aadresskaardi, kleepige see täpselt vanale aadresskaardile.
  5.3.1 Itella Smartpostil kehtib tagastuseks uksekood, millega paki saite. Itella Smartposti valgesse kappi tellitud toodete tagastamise puhul tuleb tagastus esmalt registreerida Smartposti kodulehel. Omniva pakiautomaati tellitud toodete puhul on tagastuskood sõnumis, millega Teid teavitati kauba saabumisest. DPD automaati tellitud toodete tagastamiseks võtke meiega ühendust aadressil info@marat.ee.
  5.4. Tehingust taganemisel tagastab Ettevõtja Kliendile tema poolt tasutud toodete hinna, kandes tagastatava summa Kliendi pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul peale toote jõudmist Ettevõtjani või Kliendi poolt esitatud tõendi saamist toote tagasisaatmise kohta.
  5.5 Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga toode).
  5.6. Toote tagastamise korral kannab Klient kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud, välja arvatud juhul, kui tagastatav toode ei vasta tellitule.
  5.7. Toote tagastamise eelduseks on e-poes müüdav täiesti kasutamata toode (va. eritellimustoode), millel on alles kõik etiketid ja muud saadetisega kaasasolnud dokumendid.
  5.8. Tagastatavate toodete hulka ei kuulu kliendi soovil ümber tehtud või eritellimusena valmistatud tooted (ametiriided, koolivorm jt.)
  5.8. Hügieenilistel kaalutlustel ei kehti tagastamisõigus pakendist välja võetud pesutoodetele ja maskidele.
  5.9. E-poest ostetud kaupa ei saa ringi vahetada mõne teise toote või teise suuruse vastu. Kui toode ei vasta soovitule, tuleb tellimus tagastada ning vormistada uus tellimus. Tagastatud tellimuste eest tagastame raha esimesel võimalusel, mitte hiljem kui 14 päeva möödudes kauba tagasisaatmisest.
 6. PRETENSIOONI ESITAMINE
  6.1. Ettevõtja vastutab kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest kliendile, sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmiest kliendile eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Ettevõtja kohustus.
  6.2. Toote nõuetele mittevastavuse või toote puuduste avastamisel kohustub Klient sellest koheselt, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul mittevastavusest teada saamisest, teavitama Ettevõtjat, saates vastava info e-posti aadressile info@marat.ee või kirjalikult OÜ Marat aadressile Laki 6, Tallinn 10621.
  6.3. Lepingule mittevastava või defektse toote korral on Kliendil õigus nõuda Ettevõtjalt kohustuse täitmist, taganeda lepingust või öelda leping üles ning nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.
  6.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda toote parandamist või asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või tagastada toode Ettevõtja kulul.
  Kliendil on õigus nõuda toote ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ning toote eest tasutud summade tagasinõudmist, kui:
  •Ettevõtjal ei ole võimalik toodet parandada või asendada või
  •toote parandamine või asendamine ebaõnnestub või
  •Ettevõtja ei ole toote puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud või
  •Kliendile tekitatakse põhjendamatuid ebamugavusi.
  6.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral hüvitatakse Kliendile toote eest tasutud summa koos transpordimaksumusega Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul. Ettevõtjal on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni Klient on tema käes oleva toote tagastanud või esitanud tõendi toote tagastamiseks üleandmise kohta postiasutusele.
  6.6. Ettevõtja kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud. Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud ettevõtja üksnes juhul, kui pretensioon on õigustatud. Ettevõtja ei hüvita Kliendi tehtud kulutusi toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral ega vastuta nende eest, kui:
  6.6.1. Toote väärtus on langenud/toode on kahjustunud Kliendi süül;
  6.6.2. Puudused on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise, s.h. hooldusjuhise mittejärgimise tagajärjel;
  6.6.3. Toote on väärtus on langenud tavapärasel kasutamisel tekkinud loomuliku kulumise tõttu;
  6.6.4. Puudub ostu sooritamist tõendav dokumendi koopia.
  6.7. Juhul, kui Kliendi ja Ettevõtja vahel on tekkinud erimeelsused toote puuduste osas, on Kliendil õigus pöörduda pretensiooniga Ettevõtja poole, märkides kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) esitatud kaebuses ära oma nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, tootel esinev puudus ning omapoolne soovitav lahendus. Ettevõtja vastab Kliendi kaebusele kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) 15 päeva jooksul. Kui ostjal on veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@marat.ee
  6.8. Juhul, kui Klient ja Ettevõtja ei saavuta vaidluse osas kokkulepet, on Kliendil õigus pöörduda vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks Eestis tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole.
  Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Kliendi ja Ettevõtja vahelo sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Kliendi kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Vaidluste lahendamisel Eestis tarbijakaitseameti juures lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest.
  6.9. Komisjoni otsusega mittenõustumisel on pooltel õigus pöörduda Ettevõtja asukohajärgsesse maakohtusse.
 7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
  7.1. e-poe tellimuste keskkonnas säilitatavaid andmeid Kliendi ja tema tellimuste kohta käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina. Ettevõtja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele osapooltele.
  7.2. Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ettevõtjal puudub ligipääs Kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.
  7.3. Kliendi poolt Ettevõtjale ostu sooritamisel esitatud isikuandmed on kaitstud ning neid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele.
  Isikuandmeid kogutakse ning neid töödeldakse järgmistel eesmärkidel: ostuanalüüside ja kokkuvõtete tegemiseks, Kliendile pakkumiste tegemiseks, aga ka Kliendi rahulolu küsitluste korraldamiseks.
  7.4. Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-mailiaadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-posti aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.
  7.5. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid.
  7.6. Kliendi isikuandmeid töötleb OÜ Marat (registrikood 12657952, Laki 6, 10621 Tallinn).
  7.7. OÜ Marat võib volitada isikuandmeid töötlema teisi juriidilisi isikuid (volitatud töötleja) tingimusel, et sellise töötlejaga on sõlmitud leping, mille kohaselt volitatud töötleja on kohustatud hoidma töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsetena ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt seaduses sätestatud nõuetele.
  7.8. Ajakohase juriidiliste isikute nimekirja teeb OÜ Marat Kliendile kättesaadavaks Kliendi taotluse alusel, mis on esitatud kirjalikult OÜ Marat aadressile Laki 6, 10621 Tallinn või digiallkirjastatuna aadressile info@marat.ee
  7.9. Klient annab Teenuse osutajale nõusoleku edastada makeitneutralile tema andmeid (Nimi, E-mail). Seda vaid juhul, kui klient on märkinud ära nõusoleku muuta tema tellimus süsinikuneutraalsemaks. Makeitneutral kinnitab, et andmeid kasutatakse vaid tellimuse täitmise (puu istutamine) teavituste edastamiseks.